תחומי עיסוק

 
 

גירושין

 • הסכמי ממון
 • הסכמי גירושין
 • הסכמים בין ידועים בציבור
 • הסכמי שלום בית

 

ירושות וצוואות

ייצוג והופעות

 • בתי משפט לענייני משפחה
 • בתי משפט מחוזיים
 • בית המשפט העליון
 • בתי דין רבניים
ייצוג והופעות

מזונות

 • מזונות ילדים
 • מזונות אישה
 • מזונות ידועה בציבור
 • תביעות להפחתת מזונות
 • תביעות להגדלת מזונות
מזונות

רכוש

 • איזון משאבים
 • הלכת השיתוף
 • פירוק שיתוף במקרקעין
 • פירוק שיתוף במיטלטלין
רכוש

אפוטרופסות ומשמורת

 • אפוטרופסות
 • משמורת ילדים
 • הסדרי ראייה וביקור
 • התמודדות עם חטיפות ילדים
אפוטרופסות ומשמורת

עריכת הסכמים

 • הסכמי ממון
 • הסכמי גירושין
 • הסכמים בין ידועים בציבור
 • הסכמי שלום בית
עריכת הסכמים

צווים זמניים

 • צווי עיקול
 • צווי מניעה
 • צווי עיכוב יציאה מן הארץ
צווים זמניים

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר